PERMAG (DOĞAL MIKNATISLI FREN SİSTEMİ)


ÇALIŞMA SİSTEMİ:

  • Akımsız durumda armatür disk sabit mıknatıslı alanın dinamik etkisi ile mıknatısın kutup yüzüne çekilir.
  • Bir sürtünme yapar ve flanş ile bağlantı oluşturur.
  • Uygulama zamanında mevcut doğal mıknatısın manyetik alanı, uyguladığında bobinin müdahalesi ile manyetik alan nötüralize edilir.
  • Montaj konumuna bağımsız olarak bir kalıntı içermeden ayırma gerçekleşir.
  • Böyle bir durumda fren manyetik verileri fabrika adaptasyonu gerektirir.
  • Nominal torkuna güvenli bir çalışma aşamasından sonra ulaşılır.
  • Mıknatısların hemen yakınında bulunan mıknatıslanabilir malzemenin makine parçaları tork azaltabilir ve maksimum izin verilen boşluk ve serbest aralık değişikliğine yol açabilir.