KALİTE POLİTİKAMIZ
 • Müşteri İsteklerini Tam ve Zamanında Karşılamak.
 • Müşteri Memnuniyetini Sürekli Gözetmek.
 • Çalışanlarımızı Sürekli Eğitmek ve Süreçleri İyileştirmek.
 • Tedarikçilerimizle Hizmet Kalitesini Arttırmak İçin Yakın Temasta Olmak.
 • Bütün Çalışanlarımızla Planlı Disiplinli Çalışarak Yönetim Sisteminin Etkinliğini ve Gelişimini Sağlamak.
 • Yasal Mevzuatlara ve Standartlara Tavizsiz Uymak.
 • Söz Konusu Yaklaşım ve Önceliklerimizi Kamuoyu ve Diğer Gruplarımızla Paylaşmak.
 • Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlayacağımızı,
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
 • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştireceğimi
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,