DOĞRULTUCULAR


Elektromanyetik tek fazlı frenler çalışma prensibi gereği doğru akıma ihtiyaç duymaktadır. Elektrik enerjisini doğrultarak çıkışa aktaran devreler Doğrultucu Devreler olarak adlandırılmaktadır. Bu devrelerde doğrultma işlevini üstlenen temel elemanlar yarı iletken diyotlardır. Doğrultucu devreleri Yarım Dalga ve Tam Dalga olarak iki sınıfa ayrılmaktadır.

Özellikler

  • 6A-10A Dayanım Kapasitesi
  • Ani Voltaj Değişimlerine Karşı Koruma
  • Hızlı Dinamik Cevap
  • Opsiyonel Enerji Verimliliği Yüksek Modül
  • Kolay Bağlantı

Çalışma Prensibi

Modüle verilen AC elektrik enerjisi, doğrultucu içerisinde ki elemanlar ile Tam Dalga modülünde Vdc=0,90xVac , Yarım Dalga modülünde ise Vdc=0,45xVac olarak DC elektrik enerjisine dönüştürülüp aktarımı sağlanır. AC ve DC anahtarlama yöntemleri ile bağlantı tamamlanır. Hızlı cevap istenen koşullarda DC anahtarlama yöntemi kullanılması tavsiye edilir.