EMF, sürekli olarak çevresel performansının iyileştirilmesi, faaliyetlerine ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunulması ve Çevre Politikası’nın hayata geçirilmesi için aşağıda ki taahhütleri beyan etmektedir;

  • Çevreyle ilgili tüm yasal düzenlemelere uyum sağlamak,
  • Çevre kirliliğini kaynağında önleyerek en aza indirmek ve kontrol altında tutmak,
  • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek,
  • Hurda ve atık oranlarını azaltmak ve firma performansını takip etmek,
  • Tasarım aşamasında, ürünlerimizin ömür boyunca tehlike yaratma ihtimali olan çevresel etkilerini öngörmek,
  • Sağlığı tehlikeye atmayacak hammadde kaynaklarını kullanmak,
  • Doğal kaynaklarımızı korumak amacı ile su ve elektrik tüketimlerimizi takip edip, gereksiz tüketimin önüne geçmek için koruyucu tedbirler almak,
  • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Ekolojik dengeye zarar vermemek için tüm faaliyetleri kontrol etmek,
  • Çevre bilincini arttırarak biyoçeşitliliğin korunmasını sağlamak, ürettiği ürünler ile sürdürülebilir olmak ve iklim değişikliğini sürekli azaltacak geliştirmeler sağlamak,

ISO 14001 SERTİFİKASI