Çalışanların en değerli varlığı olduğunun bilinci ve sorumluluğu ile EMF; çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı esas alan aşağıda ki taahhütleri beyan etmektedir;

  • Çalışanlarımızın ve insanların sağlığını etkileyebilecek bütün olumsuz koşulları bertaraf etmek,
  • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilinçlendirilmesini sağlamak,
  • Güvenli çalışma kültürü oluşturmak ve performans iyileştirmeleri gerçekleştirmek,
  • Faaliyet alanlarımızda ve diğer mülkiyetlerde oluşabilecek hasar, kaza ve tehlikeleri başlangıç noktasında kontrol etmek amacıyla bütün önlemleri sağlamak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bütün yönetmeliklere uymak,
  • Geçmiş deneyimlerden yola çıkılarak, risk analizleri ve kontroller gerçekleştirilerek yönetim sistemleri kurmak ve geliştirmek.

ISO 45001 SERTİFİKASI