EMF ana hedefi; elektromanyetik fren ve kavrama sistemlerini dünya çapında rekabet gücüne sahip ürünler olarak üretmek ve pazarlamaktır. Ürünlerinde çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetini sağlamak amacıyla mükemmellik felsefesini takip etmektedir. Kalite Politikası’nın hayata geçirilmesi için aşağıdaki taahhütleri beyan etmektedir;

  • Müşteri isteklerini tam ve zamanında karşılamak,
  • Müşteri memnuniyetini sürekli gözetmek ve geliştirmek,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ile çalışanlarımızı sürekli eğitmek ve süreçleri iyileştirmek,
  • Tedarikçilerimizle hizmet kalitesini arttırmak için yakın temasta olmak,
  • Bütün çalışanlarımızla planlı disiplinli çalışarak yönetim sisteminin etkinliğini ve gelişimini sağlamak,
  • Ürünlerimizin, müşteri taleplerine, ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ve sürekliliğini temin etmek,
  • Söz konusu yaklaşım ve önceliklerimizi kamuoyu ve diğer gruplarımızla paylaşmak.

ISO 9001 SERTİFİKASI